AL HET NIEUWS UIT BRUGGE

Treinverkeer plat na aanrijding

LISSEWEGE, ZEEBRUGGE – Omstreeks 10.15 uur lag het treinverkeer tussen Brugge en Zeebrugge gedurende ongeveer een uur stil, nadat iemand aangereden werd door een goederentrein. Dat gebeurde vlakbij de spoorovergang van Lissewege. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Er werden vervangbussen ingezet om de reizigers te vervoeren.

40 jaar MS-liga langs de Oostkust

KNOKKE-HEIST, DAMME, BRUGGE – In de school voor verpleegkunde ZoWe in Brugge werd het 40-jarig bestaan van de MS-Liga Comité Brugge-Oostkust gevierd in het bijzijn van de burgemeesters Dirk De Fauw van Brugge en Joachim Coens van Damme. Maria Torfs, voorzitter, en Luc De Groote, directeur, van MS-Liga Vlaanderen tekenden present. Multiple sclerose is nog steeds een van de meest voorkomende neurologische, chronische ziektes die ontstaan bij jongvolwassenen met grote gevolgen voor de zieke en de familie. Het verloop is onvoorspelbaar en de precieze oorzaak is nog steeds onbekend. De viering van 40 jaar MS-Liga betekende ook de viering van inzet en enthousiasme van een 30-tal vrijwilligers. ©inknokkeheist.be – foto Knokke-Heist

Boeren boeren schoon langs de Oostkust

KNOKKE-HEIST, DAMME, BRUGGE - Inagro en het provinciebestuur van West-Vlaanderen investeren in de regionale campagne ‘Schoon Boeren’. De campagne loopt een jaar lang in drie West-Vlaamse gemeenten en wordt nu al voor de zesde maal georganiseerd.

Jaarlijks zijn drie andere gemeenten aan beurt. Dit keer zijn dat Brugge, Damme en Knokke-Heist. Deelnemers zijn landbouwbedrijf Dhondt uit Knokke-Heist, hoeveslagerij Burggraeve uit Knokke-Heist, hoeve Spizele uit Brugge (foto links), ’t Meerschhof uit Damme, aardbeien Depestel uit Moerkerke bij Damme en potplantenkwekerij Gera-Fleur in Sint-Andries bij Brugge (foto rechts).

De campagne wil een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering en de mensen informeren over de weg die al afgelegd is op het vlak van duurzaamheid. Land- en tuinbouwers wekken zelf energie op met zonnepanelen, investeren in waterbesparende systemen, passen technieken toe om de bodem te beschermen en gaan slimmer om met bemesting. ©indamme.be – foto Inagro

Slecht nieuws voor de marktkramers, want de Veemarkt werd verkocht

BRUGGE, OOSTKAMP – De Veemarkt op Sint-Michiels in Brugge werd verkocht aan de Global Estate Group, een projectontwikkelaar uit Oostkamp die de verloederde site wil bebouwen. Dat is slecht nieuws voor de 87 marktkramers, die er elke zondag staan, want zij moeten uitkijken naar een nieuw marktplein. Volgens Hedwig Demeulenaere van de Brugse Marktkramersbond wordt er in de buurt van de huidige Koningin Astridlaan gezocht. De markt kende de jongste decennia een bewogen geschiedenis. Aanvankelijk was er wekelijks een zondagsmarkt, maar in 1993 werden markten op private terreinen verboden en moest de markt wijken naar Ten Briele. De marktkramers moesten met alle middelen (en kosten) hun nieuwe locatie bekend maken. Toen de markt in 2011 toch weer op privégrond mocht, keerden de ambulante handelaars – vooral omwille van de onmetelijke parkeerruimte - terug en moest er weer de nodige reclame gevoerd worden. Nu de markt en het cafetaria met 400 plaatsen weer goed boeren, dringt een nieuwe verhuis zich op. De marktkramers krijgen nog anderhalf jaar de tijd om een nieuwe stek te vinden. ©inbrugge.eu

Elia plant stroomsnelweg van 82 km door West-Vlaanderen

OOSTENDE, ZEEBRUGGE, BRUGGE, ZUIENKERKE, JABBEKE, ZEDELGEM, TORHOUT, LICHTERVELDE, ARDOOIE, PITTEM, LENDELEDE, HARELBEKE, DEERLIJK, AVELGEM - De beheerder van het hoogspanningsnet Elia investeert een half miljard euro in Ventilus. Dat is een nieuwe hoogspanningsverbinding om de elektriciteit van de nieuw geplande windparken op zee naar het binnenland te transporteren. Die lijn is voorzien tussen Zeebrugge en Avelgem. Het precieze traject ligt nog niet vast. De wind van de turbines die op zee staan wordt vandaag getransporteerd langs de verbinding Stevin. Maar die zit vol. Omwille van de plannen voor meer offshorewindparken dringt een tweede verbinding zich op. Ventilus wordt met zijn 380 kilovoltverbinding de zwaarste die er is. De verbinding kan met de capaciteit van 6 gigawatt evenveel stroom transporteren als zes kerncentrales produceren. De Vlaamse regering heeft de startnota van het project goedgekeurd. Ze wil nog voor de komende zomer de inwoners van 25 gemeenten consulteren om te vermijden dat de bezwaren van mensen en groepen, die aanvechten dat hoogspanningskabels over wijken, huizen en straten hangen, voor hopeloos veel vertraging zorgt. Een aantal landbouw- en natuurverenigingen werden al gepolst. Door van meetaf aan mensen inspraak te geven wil Elia vermijden dat de kritiek er pas komt als het te laat is.

Elia heeft een eerste traject voorgesteld van 82 kilometer, waarbij de kabels uit zee aan land komen naast Fort Napoleon op de grens tussen Oostende en Bredene en ondergronds worden verbonden met het hoogspanningsstation in de industriezone Spie, vlak boven Brugge. Daar wordt die lijn met hoogspanningsmasten via Izegem doorgetrokken tot het hoogspanningsstation van Avelgem. Daartoe moeten 22 kilometer nieuwe lijnen gerealiseerd worden, vooral in Zedelgem en langs de E403. Vervolgens gaat het langs bestaande hoogspanningslijnen, die Elia liever gebruikt dan nieuwe ondergrondse lijnen aan te leggen. Want die zijn zeven tot tien keer zo duur. Er doen zich ondergronds ook meer storingen voor. Mocht de Vlaamse overheid de vergunning kunnen afleveren tegen eind 2022, dan kan de verbinding drie jaar daarna een feit zijn. Er zijn echter nog veel alternatieven, die allemaal moeten gepolst worden. ©inbrugge.be – beelden Elia

Tot twee jaar voor dieven

OOSTENDE, ZEEBRUGGE, KNOKKE-HEIST, BRUGGE - Twee vluchtelingen, die illegaal in ons land verblijven, werden tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een resem inbraken in woningen en voertuigen in Oostende, Zeebrugge, Brugge en Knokke-Heist. Een derde werd tot een jaar veroordeeld, waarvan de helft met uitstel. Het trio sloeg in de nacht van 30 september op 1 oktober vorig jaar toe in de wijk ’t Baanhof in Stene bij Oostende. Er werden zes inbraken gepleegd. Meerdere jongeren van vreemde origine kropen over daken en omheiningen om langs vensters in te breken. Ze werden betrapt, vluchtten, maar de politie kon een aantal van hen inrekenen. Er waren dezelfde nacht in Oostende ook inbraken in auto’s en een mobilhome, die konden gelinkt worden. Ook in Knokke-Heist konden enkele van de bendeleden opgepakt worden bij een inbraak. Een bewoonster zag hoe een van hen een vliegenraam in zijn handen had en vluchtte. Ook in Zeebrugge belde één van de bende aan en probeerden anderen ondertussen binnen te dringen om een laptop te stelen. Op de verschillende plaatsen hadden de daders ook gestolen spullen van de inbraken in Oostende bij. In totaal werden vijf jonge Marokkanen gearresteerd. Alle vijf stelden dat ze minderjarig waren, maar een botscan wees het tegendeel uit voor drie van hen. De twee minderjarigen verschenen voor de jeugdrechter. De drie gaven voor de strafrechter een aantal van de inbraken toe. ©inbrugge.eu

.